Visie

We willen kinderen helpen te verbinden met zichzelf en met anderen, met als doel om balans in hun leven te krijgen en ze te begeleiden naar een, zelfstandig, leven in de maatschappij. Hierbij worden ze niet afgerekend op wat ze niet kunnen, maar gaan we sturen op de mogelijkheden die ze wel hebben.
Kinderen liefdevol opnemen in ons gezin, zodat ze de structuur en regelmaat van een gezin ervaren. Een plek waar kinderen en hun vrienden warm onthaald worden, waar ze welkom zijn en waar ze zich veilig kunnen voelen. Samen een gezin vormen waar een ieder geïnspireerd wordt het beste uit zichzelf te halen.